Eerste behandeling

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer de screening uitwijst dat fysiotherapie van toepassing is, of wanneer u door een arts verwezen bent dan vindt een uitgebreid onderzoek plaats. De fysiotherapeut vormt een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door vragen te stellen en gerichte tests te doen. Deze gegevens worden nauwkeurig vastgelegd in uw dossier. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk, rekening houdend met uw wensen en mogelijkheden. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren over zijn bevindingen en het verloop van de behandeling, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

> : Aanmelden

> : vervolg / einde behandeling