Tarieven

Basisverzekering, Aanvullende Verzekering of voor Eigen Rekening?

Onder de Basisverzekering valt maar een klein deel van de fysiotherapie: behandeling van kinderen onder de 18 jaar en behandeling van aandoeningen die staan op de zgn. ‘lijst langdurige therapie’ (na de 20e zitting).

Voor de overige behandelingen heeft u meestal een Aanvullende Verzekering (AV) tot een bepaald aantal zittingen of tot een max. bedrag nodig.

Als u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, sturen wij u een nota en moet u deze zélf aan ons betalen.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst. Daarin staan afspraken over tarief en vergoeding. In die gevallen gaat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar, die dan aan ons betaalt.

U kunt zonder verwijzing van een arts naar de fysio- of oefentherapeut. De therapeut zal dan eerst kijken of u op de juiste plek bent en of therapie noodzakelijk is (de screening). Daarna wordt u verder onderzocht en worden de conclusie en het behandelvoorstel besproken (intake en onderzoek). De eerste behandeling (zitting) krijgt u dan meestal bij de volgende afspraak.

Bij behandeling voor rekening van de Basisverzekering volgens de ‘lijst langdurige therapie’ is wél specifieke verwijzing van een arts noodzakelijk, meestal een specialist.

 

> : Betalingsvoorwaarden